IČ a DIČ

IČ 00639664

 

DIČ

obec není plátcem DPH