Organizační struktura

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Rudolfa Soukupa.

 • Ivana Homolová – místostarostka
 • Alena Javůrková – hospodářka

Zastupitelstvo

seznam zastupitelů:

 • Rudolf Soukup
 • Ivana Homolová
 • Ing. Jaroslav Sýkora
 • Pavel Novák
 • Jana Nováková

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce – zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích:

 

FINANČNÍ VÝBOR:

Předseda:

 • Jana Nováková

Členové:

 • Marie Huňáčková
 • Ing. Jaroslav Sýkora

 

KONTROLNÍ VÝBOR:

Předseda:

 • Ing. Jaroslav  Sýkora

Členové:

 • Jana Nováková
 • Václav Dušek

 

KULTURNÍ VÝBOR:

Předseda:

 • Pavel Novák

Členové:

 • Jana Nováková
 • Ing. Pavel Hnátek