Organizační struktura

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starostky obce Kateřiny Vojáčkové.

 • Pavel Novák – místostarosta
 • Alena Javůrková – hospodářka

Zastupitelstvo

seznam zastupitelů:

 • Kateřina Vojáčková
 • Pavel Novák
 • Ing. Jaroslav Sýkora
 • Ing. Pavel Hnátek
 • Martin Hulej

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce – zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích:

 

FINANČNÍ VÝBOR:

Předseda:

 • Ing. Jaroslav  Sýkora

Členové:

 • Ing. Pavel Hnátek
 • Božena Malíková

 

KONTROLNÍ VÝBOR:

Předseda:

 • Martin Hulej

Členové:

 • Ing. Jaroslav Sýkora
 • Bohunka Plíhalová

 

KULTURNÍ VÝBOR:

Předseda:

 • Ing. Pavel Hnátek

Členové:

 • Martin Hulej
 • Alena Körnerová