Poplatky

 

Úřad obce informuje o poplatcích

. poplatek za odpad – 450,- Kč za jednu osobu trvalého pobytu

. poplatek za odpad – 550,- Kč za rekreační objekt

. poplatek ze psa – 100,- Kč za psa

 

 
Bezhotovostní platby

číslo účtu: 0443546379/0800 u ČS a.s.

. bankovní spojení: ČS a.s. Čáslav

 

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle Obecního úřadu Adamov v úřední
hodiny.

 

IĆ 00639664
DIČ – Obec není plátcem DPH